Skip to content

ZWO
Met het oog op de nood in de wereld heeft de diaconie een afzonderlijke commissie die advies uitbrengt over mogelijke activiteiten en projecten en die de informatievoorziening hierover verzorgt. Hiertoe worden onder meer speciale themadiensten georganiseerd. De commissie zorgt ook voor de verspreiding van de bekende zendingskalenders.


Kledinginzameling groot succes!
De inzameling van kleding voor de Rotterdamse Kledingbank en kinderen uit vluchtelingen-gezinnen in Nieuwerkerk aan den IJssel, die op 13 en 14 april 2018 plaatsvond in de Ringvaartkerk in Nieuwerkerk aan den IJssel, was (weer) een groot succes.
Een grote hoeveelheid zakken en dozen werden afgeleverd. Veel kleding werd al gesorteerd overgedragen aan de diaconie van de kerk, waardoor verwerking veel makkelijker wordt. Voor de brengers van de kleding was er koffie of thee in het gezellige trefpunt in het totaal vernieuwde gebouw. Sommigen maakten gelijk gebruik van de gelegenheid om een mooi boek te kopen in de intussen prachtig gesorteerde bibliotheek in gebruikte boeken, die maandelijks geopend is. De kleding is overgedragen aan de twee doelgroepen, die er heel blij mee waren. De kleding was in de regel schoon, soms weinig gedragen en zeer goed bruikbaar. De vrijwilligers van de Kledingbank kunnen aan de slag met het sorteren van de enorme hoeveelheid! Alle betrokken vrijwilligers en brengers van de kleding hartelijk dank voor hun bijdrage.
 
Kerk in Actie tijdens kerkdienst
Op uitnodiging van de ZWO commissie was op zondag 23 oktober 2016, mevr. van ‘t Leven tijdens de kerkdienst aanwezig. Zij is verantwoordelijk namens Kerk in Actie voor het project wat wij dit jaar ondersteunen in Kameroen.
Met veel passie vertelde zij over de situatie in Noord-Kameroen. Enerzijds is er de dreiging en het geweld van terreurgroep Boko Haram. Anderzijds zijn er ook positieve ontwikkelingen. Onder leiding van dominee Robert Goyek helpt de Lutherse Broederkerk de lokale bevolking. De diaconie en het ontwikkelingswerk van de kerk is enorm gegroeid. De kerk beheert klinieken, een ziekenhuis, lokale scholen en hogere scholen. De kerk groeit in ledental en verspreid zich over ruraal gebied in het hoge Noorden van Kameroen.
Mevr. Van ’t Leven sloot af met een hartelijke dank voor onze giften dit jaar (inmiddels meer dan € 8000,-!).  Meer informatie over dit project kunt u vinden op www.kerkinactie.nl/projecten/duurzame-landbouw-in-noord-kameroen
 
Resultaten van de ZWO bijpraatlunch 25 maart 2012
Na afloop van de ochtenddiensten op 25 maart 2012. is een “bijpraatlunch” georganiseerd door de ZWO-commissie. Een aantal gemeenteleden heeft die lunch bijgewoond. Onder het genot van meegebrachte lekkernijen is door de ZWO-commissie uitgelegd welke ZWO-activititeiten in onze gemeente plaatsvinden en wat de commissie de komende jaren wil. Daarbij heeft de commissie  gevraagd om ideeën voor het komende jaar. Daar is goed op gereageerd.  Lees verder voor een impressie van de ideeën:
Lees meer...
 
ZWO: doen we samen zo

Naar aanleiding van de ZWO-zondag begin 2012, ontstond - in samenspraak met een aantal gemeenteleden - dit nieuwe 'beleidsplan' van ZWO:

Doel:
De ZWO-commissie probeert de wens van de gemeente om projecten te ondersteunen in het kader van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking mogelijk te maken. Dit betekent dat de commissie:
•  Projecten selecteert
•  Fondsen werft (collectes en andere acties)
•  De gemeente op de hoogte brengt van de projecten die zij ondersteunen
Maar óók:
•  Bevordert dat de gemeenteleden het belang van ZWO volmondig onderschrijven
•  Bevordert dat de gemeenteleden zich betrokken voelen bij de projecten die zij ondersteunen.

Lees meer...
 


Volgende diensten

Activiteiten

No current events.

Zoeken